ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)