ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาภาคตะวันออก)